The Keyword ranking Information is out of date!

Check Google Rankings for keyword:

"poistenie za environmentálnu škodu"

evna.care

Google Keyword Rankings for : poistenie za environmentálnu škodu

1 Poistenie zodpovednosti za environmentálnu škodu - Allianz
https://www.allianz.sk/sk_SK/podnikatelia/velke-spolocnosti/environmentalna-zodpovednost.html
Poistenie zodpovednosti za environmentálnu škodu. Poskytuje plnohodnotné poistné krytie v súvislosti s platnou legislatívou o environmentálnej zodpovednosti pri ...
→ Check Latest Keyword Rankings ←
2 Enviromentálné škody - UNIQA
https://www.uniqa.sk/poistenie-zodpovednosti-environmentalne-skody/
Poistenie zodpovednosti za environmentálnu škodu. Ochranu životného prostredia už stanovuje aj zákon. Prevádzky určitého typu, pri ktorých hrozí riziko ...
→ Check Latest Keyword Rankings ←
3 Poistenie zodpovednosti za environmentálnu škodu
https://www.kpas.sk/zodpovednost/poistenie-zodpovednosti-za-environmentalnu-skodu
Poistenie zodpovednosti za environmentálnu škodu – EnviroPlus / EnviroKomunal. Ak podnikáte v oblasti, ktorej sa toto poistenie týka, viete, o čom je reč.
→ Check Latest Keyword Rankings ←
4 Poistenie zodpovednosti za environmentálnu škodu - PREMIUM
https://www.premium-ic.sk/poistenie-zodpovednosti-za-environmentalnu-skodu
Poistenie kryje škodu a súvisiace náklady vynaložené poisteným týkajúce sa vzniku alebo bezprostrednej hrozby vzniku environmentálnej škody v súvislosti s ...
→ Check Latest Keyword Rankings ←
5 Environmentálne škody - Enviroportál - životné prostredie online
https://www.enviroportal.sk/otazky-a-odpovede/environmentalne-skody
Ako určiť nápravné opatrenia na odstránenie environmentálnej škody, keď nevieme, ... maximálnu výšku poistenia pre krytie environmentálnej škody do 5 mil.
→ Check Latest Keyword Rankings ←
6 Poistenie zodpovednosti za environmentálnu škodu
http://www.poistfin.sk/poistenie/poistenie-zodpovednosti-za-skodu/poistenie-zodpovednosti-za-environmentalnu-skodu
Poistenie zodpovednosti za environmentálnu škodu krotí nepriemneho strašiaka podnikania. Od 1.7.2012 je povinné preukázať finančné krytie tejto ...
→ Check Latest Keyword Rankings ←
7 Poistenie zodpovednosti za škody na životnom prostredí
https://www.colonnade.sk/pre-firmy/poistenie-zodpovednosti/poistenie-enviropro
Poistenie EnviroPro vás chráni v prípade, ak vykonávate pracovné činnosti, ... Poistenie zodpovednosti za škodu a nákladov – environmentálne riziká (IPID).
→ Check Latest Keyword Rankings ←
8 Poistenie zodpovednosti za environmentálnu škodu - Generali
https://www.generali.sk/2016/09/22/poistenie-zodpovednosti-za-environmentalnu-skodu/
Nové poistenie kryje zodpovednosť za environmentálnu škodu v rozsahu platnej legislatívy. To znamená, že kryje zákonom stanovené náklady na ...
→ Check Latest Keyword Rankings ←
9 POISTENIE ENVIRONMENTÁLNYCH ŠKÔD
https://www.sjf.tuke.sk/transferinovacii/pages/archiv/transfer/29-2014/pdf/113-117.pdf
zodpovednosti za environmentálnu škodu. ... na náhradu environmentálnej škody a jej hrozby sú: ... na poisťovňu cez poistenie environmentálnych.
→ Check Latest Keyword Rankings ←
10 POISTENIE ZODPOVEDNOSTI ZA ENVIRONMENTÁLNU ...
https://www.ums.sk/documents/Allianz/Poistne%20podmienky/VPP_Zodpovednost_Enviro.pdf
Tieto všeobecné poistné podmienky (ďalej len „VPP-EZ“) sa vzťahujú na poistenie zodpovednosti za „škodu“ spôsobenú skutočným „únikom.
→ Check Latest Keyword Rankings ←
11 Poistenie zodpovednosti za environmentálnu škodu
https://www.opoisteni.sk/poistny-trh/poistne-produkty/poistenie-zodpovednosti-za-environmentalnu-skodu/c:4470/
jedinečný komplexný poistný produkt Poistenie zodpovednosti za environmentálnu škodu – ENVIRO MAX. · Poistenie zahŕňa (rozsah poistenia) · za ...
→ Check Latest Keyword Rankings ←
12 Produkt - Environmentálna škoda - Realfin
http://www.realfinpoistenie.sk/clanok-produkty/121/environmentalna-skoda
Produkt Poistenie zodpovednosti za environmentálnu škodu poskytuje plnohodnotné poistné krytie v súvislosti s platnou legislatívou o environmentálnej ...
→ Check Latest Keyword Rankings ←
13 POISTENIE ZODPOVEDNOSTI ZA ENVIRONMENTÁLNU ...
https://www.balington.sk/--25-60-poistenie-zodpovednosti-za-environmentalnu-skodu
Environmentálna škoda znamená závažné nepriaznivé ekologické alebo chemické účinky na vode, pôde a chránených druhoch a chránených biotopoch európskeho významu.
→ Check Latest Keyword Rankings ←
14 Poistenie zodpovednosti za environmentálnu škodu ENVIRO ...
https://www.koop.sk/content/userfiles/precontractcare/IPID%20zodpovednos%C5%A5%20EnviroMax%20450_20201512_1.pdf
vyplývajú, je uvedený v Poistnej zmluve a vo Všeobecných poistných podmienkach pre poistenie zodpovednosti za environmentálnu škodu VPP ENVIRO.
→ Check Latest Keyword Rankings ←
15 Environmentálne škody | BEMIA plus, s.r.o.
http://www.bemiaplus.sk/?url=environmentalne-skody
Finančné krytie je možné zabezpečiť prostredníctvom poisťovne cez poistenie environmentálnych škôd, okrem poistenia sa za finančné krytie považujú aj iné ...
→ Check Latest Keyword Rankings ←
16 Poistenie zodpovednosti za environmentálnu škodu
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/6652/summary
Karta veřejné zakázky #60303/2019/33. Poistenie zodpovednosti za environmentálnu škodu · Informace · Termíny a lhůty · Zadavatel · Dokumenty ...
→ Check Latest Keyword Rankings ←
17 Financie v pohode - Facebook
https://p.facebook.com/PoisteniePoradenstvo/photos/a.392520491110677/827604404268948/?type=3&source=48
Poistenie zodpovednosti za environmentálnu škodu poskytuje plnohodnotné poistné krytie v súvislosti s platnou legislatívou o environmentálnej...
→ Check Latest Keyword Rankings ←
18 Poistenie zodpovednosti za environmentálnu škodu - INSIA
https://www.insia.sk/res/archive/16164/6219408.pdf?seek=1596719535
Kompletné informácie pred uzavretím poistnej zmluvy a zmluvné informácie o poistení zodpovednosti za environmentálnu škodu.
→ Check Latest Keyword Rankings ←
19 Poistenie enviromentálnej zodpovednosti - FINPO MB s.r.o.
https://www.finpomb.sk/produkty/poistenie-enviro/
Poistenie zodpovednosti za environmentálnu škodu kryje náklady vynaložené prevádzkovateľom na predchádzanie bezprostrednej hrozby vzniku environmentálnej škody ...
→ Check Latest Keyword Rankings ←
20 Predmet poistenia
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-dokumentov/document/702451/content/432271/download
Z poistenia zodpovednosti za environmentálnu škodu má poistený právo, aby poisťovateľ za neho v rozsahu a za podmienok stanovených poistnou zmluvou, ...
→ Check Latest Keyword Rankings ←
21 Poistenie environmentálnej zodpovednosti - HDI Slovensko
https://www.hdi.sk/aktualita_011010.php
Od júla 2010 ponúka pobočka HDI na Slovensku poistenie zodpovednosti za environmentálnu škodu. Tento nový produkt poskytuje krytie zodpovednosti vymedzenej ...
→ Check Latest Keyword Rankings ←
22 poistenie zodpovednosti za environmentálnu škodu
https://www.satum.sk/poistenie-zodpovednosti-za-environmentalnu-skodu/
Poistná riizika - poistenie zodpovednosti za environmentálnu škodu. Ponúkame poistná reseni v týchto odboroch: Doprava, špedícia a logistika ...
→ Check Latest Keyword Rankings ←
23 Poistenie zodpovednosti za environmentálnu škodu - povinné ...
https://www.poziadavka.sk/ponuky/ponuka-42462/Poistenie-zodpovednosti-za-environmentalnu-skodu---povinne-od-1.7.2012!
Poistenie zodpovednosti za environmentálnu škodu - povinné od 1.7.2012! Na požiadavky, ktoré neuverejnia korektné telefónne číslo nebudem reagovať!
→ Check Latest Keyword Rankings ←
24 Mesto Žiar nad Hronom
https://www.ziar.sk/data-files/ziar/download/ramcova-poistna-zmluva-o-poisteni-zodpovednosti-za-enviromentalnu-skodu.pdf
Táto rámcová zmluva na poistenie zodpovednosti za environmentálnu Škodu sa ... environmentálnu škodu (ďalej len „Poistná zmluva") služby poistenia v rozsahu ...
→ Check Latest Keyword Rankings ←
25 Špeciálne poistenie – MAI CEE SK
https://www.mai-cee.sk/vitajte/produkty/poistenie-podnikatelov/specialne-poistenie
Špeciálne poistenie. Ekologická škoda a zodpovednosť za environmentálnu škodu v zmysle zákona 359/2007 Z. z. o prevencii a náprave environmentálnych škôd.
→ Check Latest Keyword Rankings ←
26 Poistenie zodpovednosti - Agropoistenie.sk
https://www.agropoistenie.sk/produkty/poistenie-zodpovednosti/
Environmentálna škoda znamená závažné nepriaznivé ekologické, resp. chemické účinky na: vode; pôde; chránených druhoch a chránených biotopoch (flóra, fauna) ...
→ Check Latest Keyword Rankings ←
27 Poistenie zodpovednosti za environmentálnu škodu
http://contaminated-sites2020.sazp.sk/wp-content/uploads/2020/11/30_Sidikova_ZU_2014_allianz.pdf
Poistenie podnikateľov. Poistenie zodpovednosti za environmentálnu škodu. Odbor firemných klientov /. Odbor Likvidácie PU. Mária Šidiková/ Daša Šurinová ...
→ Check Latest Keyword Rankings ←
28 Aké poistné zmluvy musí mať lekáreň uzatvorené? Musí mať ...
https://www.medipravnik.sk/pravne-clanky/ake-poistne-zmluvy-musi-mat-lekaren-uzatvorene-musi-mat-aj-poistenie-zodpovednosti-za-environmentalnu-skodu-1244/
Aké poistné zmluvy musí mať lekáreň uzatvorené? Musí mať aj poistenie zodpovednosti za environmentálnu škodu? Mgr. Lenka Kavarniková | 17.2.2022.
→ Check Latest Keyword Rankings ←
29 b_16-Koraus-1.pdf
http://www.sszp.eu/wp-content/uploads/b_16-Koraus-1.pdf
Environmentálne riziká predstavujú veľkú výzvu, nakoľko škody z nich sú charakteristické ... Moderná filozofia| environmentálneho poistenia si vyžaduje.
→ Check Latest Keyword Rankings ←
30 Poistenie pre podnikateľov - poisteniemartin.sk
https://www.poisteniemartin.sk/index.php/80-slides-images/96-poistenie-pre-podnikatelov
Poistenie zodpovednosti za environmentálnu škodu kryje náklady vynaložené prevádzkovateľom na predchádzanie bezprostrednej hrozby vzniku environmentálnej škody, ...
→ Check Latest Keyword Rankings ←
31 Prevencia a náprava environmentálnych škôd - PolyStar, sro
https://www.polystar.sk/prevencia-a-naprava-environmentalnych-skod
13 Finančné krytie zodpovednosti za environmentálnu škodu: ... komerčné poistenie environmentálnych škôd v komerčnej poisťovni; vytvorenie účelovo viazaného ...
→ Check Latest Keyword Rankings ←
32 Enviro Max - CAPITOL
https://www.capitol.sk/?produkty=enviro-max
Poistenie zodpovednosti za environmentálnu škodu sa vzťahuje na zodpovednosť podnikateľa (prevádzkovateľa), ktorý je povinný zabezpečiť finančné krytie ...
→ Check Latest Keyword Rankings ←
33 Povinné poistenie zodpovednosti za environmentálnu škodu
https://fliphtml5.com/nnsz/gala
Hľadáte Povinné poistenie zodpovednosti za environmentálnu škodu? Stačí prečítajte si všetkých flipbookov od autora monika.stastniakova.
→ Check Latest Keyword Rankings ←
34 Dôvodová správa
https://www.nrsr.sk/web/Dynamic/DocumentPreview.aspx?DocID=264013
Zodpovednosť za túto environmentálnu škodu majú prevádzkovatelia ... že prevádzkovatelia budú uzatvárať buď zmluvu o poistení tejto zodpovednosti alebo ...
→ Check Latest Keyword Rankings ←
35 Povinné poistenie zodpovednosti za environmentálnu škodu
http://www.enviro.sk/33/povinne-poistenie-zodpovednosti-za-environmentalnu-skodu-uniqueidmRRWSbk196FPkyDafLfWAOQ-gOQ1-z7xjpsj_iqtBV_JhidjwfRHEA/?cookies
13.5.6 Povinné poistenie zodpovednosti za environmentálnu škodu Ing. Pavel Adamík Zo 6. rámcového programu Európskej komisie bol financovaný projekt REMEDE ...
→ Check Latest Keyword Rankings ←
36 Podnikatelia
https://adoc.tips/download/poistenie-podnikateov-podnikatelia.html
Poistenie hnuteľných vecí sa vzťahuje na všetky výrobné ... Nové poistenie zodpovednosti za environmentálnu škodu vám ponúka ochranu v prípade vzniku alebo ...
→ Check Latest Keyword Rankings ←
37 Bytové domy - LByty
https://lbyty.sk/wp-content/uploads/2018/02/BD_let%C3%A1k.pdf
Kombináciou poistenia majetku a poistenia zodpovednosti za škodu pre vás ... Nové poistenie zodpovednosti za environmentálnu škodu vám.
→ Check Latest Keyword Rankings ←
38 Poistná zmluva č. 411 015 442 - Poistenie zodpovednosti za ...
http://www.zilinskazupa.sk/files/odbory/zverejnovanie_546_2010/zmluvy/rok-2012/oktober/18-oprava/poistenie-zodpovednosti-za-environmentalnu-skodu.pdf
podmienky: environmentálnu škodu Allianz Slovenskej poisťovne, ... riziká: Poistenie zodpovednosti za environmentálnu škodu v rozsahu čl.
→ Check Latest Keyword Rankings ←
39 Doc.Ing.Eva Romančíková,CSc. - Poisťovne a životné prostredie
http://www.derivat.sk/index.php?PageID=2550
Poznamenávame, že poistenie zodpovednosti za environmentálnu škodu nie je pre podnikateľskú sféru povinné. Napriek prijatej legislatíve environmentálne ...
→ Check Latest Keyword Rankings ←
40 VŠEOBECNÉ POISTNÉ PODMIENKY PRE POISTENIE ...
https://zmluvy.egov.sk/data/MediaLibrary/218/218381/vpp_zp_675.pdf
Poistenie zodpovednosti za environmentálnu škodu – ENVIRO. MAX, ktoré uzaviera KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance. Group (ďalej len „poistiteľ), ...
→ Check Latest Keyword Rankings ←
41 Súťažné podklady podlimitnej zákazky na poskytnutie služby
https://www.piestany.sk/e_download.php?file=data/editor/477sk_122.pdf&original=Sutazne%20podklady_Poistovacie%20sluzby.pdf
poistenie a havarijné poistenie motorových vozidiel. - Návrh Poistnej zmluvy: 3. časť Poistenie zodpovednosti za environmentálnu škodu.
→ Check Latest Keyword Rankings ←
42 Poistná zmluva č. 2400633615 - Generali Poisťovňa, as
http://www.chynorany.sk/download_file_f.php?id=467119
zmien a doplnkov túto poistnú zmluvu na poistenie zodpovednosti za škodu (ďalej ... podmienok poistenia zodpovednosti za environmentálnu škodu VPP ENVIRO 14 ...
→ Check Latest Keyword Rankings ←
43 Poistenie zodpovednosti za environmentálnu škodu - UVOstat
https://www.uvostat.sk/obstaravanie/44489
Predmetom zákazky je zodpovednosť za environmentálnu škodu v zmysle ustanovení zákona č. 359/2007 Z.z. o prevencii a náprave ...
→ Check Latest Keyword Rankings ←
44 Smernica o environmentálnej zodpovednosti Ochrana ...
https://ec.europa.eu/environment/legal/liability/pdf/eld_brochure/SK.pdf
Podľa smernice sú subjekty, ktoré spôsobili environmentálnu škodu, zodpovedné ... zásadami (napríklad zásadami poistenia) a.
→ Check Latest Keyword Rankings ←
45 Poistenie zodpovednosti za škodu: aký význam má pre firmu?
https://www.podnikajte.sk/financny-manazment/poistenie-zodpovednosti-za-skodu
„Pri poistení zodpovednosti za environmentálnu škodu má poistený právo, aby poisťovňa za neho vyplatila náhradu škody, ktorá vznikla na životnom ...
→ Check Latest Keyword Rankings ←
46 Poistenie pre malých a stredných podnikateľov :: Pzs12
https://www.pzs12.sk/poistenie/
Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone profesie, poistenie majetku, ... stavebné poistenie, poistenie zodpovednosti za environmentálnu škodu ...
→ Check Latest Keyword Rankings ←
47 359/2007 Z. z. Zákon o prevencii a náprave ... - Zákony pre ľudí
https://www.zakonypreludi.sk/zz/2007-359
(2) Tento zákon sa vzťahuje na environmentálnu škodu a bezprostrednú hrozbu ... formou uzatvorenia zmluvy o poistení zodpovednosti za environmentálnu škodu ...
→ Check Latest Keyword Rankings ←
48 Príloha č.3 - Ružinov
https://www.ruzinov.sk/data/MediaLibrary/2/21690/priloha-c-3_ramcova-dohoda.pdf
rámcovej dohody pre poistenie majetku, všeobecnej zodpovednosti za škodu a zodpovednosti za environmentálnu škodu (ďalej len „poskytovanie poistnej ...
→ Check Latest Keyword Rankings ←
49 Poistenie podnikateľov / TESAR s. r. o.
http://www.tesarpoistenie.sk/pre-podnikatelov
Vhodným nastavením poistenia sa môžu vzniknuté prípadné škody podstatne zmierniť. ... Poistenie zodpovednosti za environmentálnu škodu.
→ Check Latest Keyword Rankings ←
50 Poistenie zodpovednosti za škodu - Union
https://www.union.sk/wp-content/uploads/2020/11/IPID_3xx_vseobecna_2018-02.pdf
osobe vadou výrobku, ktorý ste uviedli do obehu,. • zodpovednosť za environmentálnu škodu. Poistné plnenie je poskytované v rozsahu a v súlade s platnými.
→ Check Latest Keyword Rankings ←
51 Číslo návrhu - Obec Kalná nad Hronom
http://www.kalna.eu/modules/file_storage/download.php?file=5b6d8570%7C2797
Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s.,. Dostojevského rad 4, ... Celkové poistné za prílohu - zodpovednosť za environmentálnu škodu: 676,91. Poistné.
→ Check Latest Keyword Rankings ←
52 kooperat ž vaj ž l vienna insurance group
https://www.obecozdany.sk/download_file_f.php?id=316068
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna insurance Group ... POISTNÁ ZMLUVA PRE POISTENIE ZODPOVEDNOSTI ZA ENVIRONMENTÁLNU. ŠKODU - ENVIRO MAX. POISTENÝ.
→ Check Latest Keyword Rankings ←
53 Poistenie zodpovednosti za environmentálnu škodu - poptavka.net
https://www.poptavka.net/Poptavka-319340-Poistenie-zodpovednosti-za-environmentalnu-skodu
Predmetom zákazky je poistenie zodpovednosti za environmentálnu škodu zmysle ustanovení zákona 359/2007 prevencii náprave environmentálnych škôd znení, ...
→ Check Latest Keyword Rankings ←
54 Poistenie zodpovednosti za škodu - C&C Insurance service, sro
http://insr.sk/poistenie-firiem/poistenie-zodpovednosti-za-skodu/
Poistenie environmentálnej zodpovednosti je neoddeliteľnou súčasťou risk manažmentu každej spoločnosti, ktorá si uvedomuje mieru rizika finančných dopadov a ...
→ Check Latest Keyword Rankings ←
55 ENVIRO ŠKODY – Etfin
https://www.etfin.sk/enviromentalne-skody/
Poistenie zodpovednosti za environmentálnu škodu spôsobenú únikom znečisťujúcich látok, pričom environmentálna škoda je definovaná v poistných podmienkach ...
→ Check Latest Keyword Rankings ←
56 Environmentálne riziká - WTW
https://www.wtwco.com/sk-SK/Solutions/environmental
Naši odborníci na environmentálne riziká a makléri environmentálneho poistenia pomáhajú klientom navrhovať, prerokovať a dodávať konkurencieschopné poistné ...
→ Check Latest Keyword Rankings ←
57 Funkce pojištění při řešení environmentálních rizík - VŠKP
https://vskp.vse.cz/84141_funkce-pojisteni-pri-reseni-environmentalnich-rizik?order=title&page=386
Název práce: Funkcia poistenia pri riešení environmentálnych rizík ... poistenie ekologickej škody; ekologická škoda; poistenie ...
→ Check Latest Keyword Rankings ←
58 Poistenie veľkých spoločností - PoistenieLiberta.sk
https://www.poistenieliberta.sk/poistenie-velkych-spolocnosti/
Z poistenia zodpovednosti za škodu má poistený medzinárodný cestný dopravca právo, ... Produkt Poistenie zodpovednosti za environmentálnu škodu poskytuje ...
→ Check Latest Keyword Rankings ←
59 Prevencia a náprava environmentálnych škôd - Enviromagazín
https://www.enviromagazin.sk/enviro2010/enviro5/10_prevencia.pdf
Zodpovednosť za túto environmentálnu škodu majú prevádzkova- ... strojmi v členských krajinách boli identifikované poistenie a zaistenie a banková alebo ...
→ Check Latest Keyword Rankings ←
60 Poistná zmluva č. 411 021 927 - VPS Stupava
http://www.vps-stupava.sk/i/gallery/199/000/poistna-zmluva_allianz_pzeS.pdf
Poistenie zodpovednosti za environmentálnu škodu. Poistník: ... podmienky: environmentálnu škodu Allianz - Slovenskej poisťovne, a.s. (ďalej aj VPP - EZ), ...
→ Check Latest Keyword Rankings ←
61 Za environmentálnu škodu platí znečisťovateľ - Egoodwill.sk
https://egoodwill.sk/financie-spolocnost/za-environmentalnu-skodu-plati-znecistovatel/
V súvislosti s uvedenou legislatívou Allianz – Slovenská poisťovňa dáva do pozornosti poistenie zodpovednosti za environmentálnu škodu, ...
→ Check Latest Keyword Rankings ←
62 Zodpovednosť za škodu - slovník pojmov - Porovnajto.sk
https://www.porovnajto.sk/slovnik-pojmov/poistenie/zodpovednost-za-skodu/
poistenie zodpovednosti podnikateľov - poistenie všeobecnej alebo prevádzkovej zodpovednosti za škodu, poistenie environmentálnej zodpovednosti za škodu, ...
→ Check Latest Keyword Rankings ←
63 Antaresrisk
https://www.antaresrisk.sk/
Ponúkame poistenie zodpovednosti za environmentálnu škodu. ©2007 - 2016 Antares Risk Created by theSOMNET.SK.
→ Check Latest Keyword Rankings ←
64 359/2007 Z.z. - Zákon o prevencii a náprave environ... - Slov-Lex
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2007/359/
Tento zákon sa vzťahuje na environmentálnu škodu a bezprostrednú hrozbu ... uzatvorenia zmluvy o poistení zodpovednosti za environmentálnu škodu alebo ...
→ Check Latest Keyword Rankings ←
65 Poistná zmluva č. 411 014 666 - OLO
https://www.olo.sk/arte-content/uploads/2020/11/13-10-12-Allianz-bez-podpisov.pdf
Poistenie zodpovednosti za environmentálnu škodu. Poistník: Odvoz a likvidácia odpadu a.s.. Ivanská cesta 22, SK- 821 04 Bratislava.
→ Check Latest Keyword Rankings ←
66 Dodatok č. 1 k POI/100/2020/BVS
https://www.bvsas.sk/files/o-nas/povinne-zverejnovanie/2020/dodatok-c-1-k-poi-100-2020-bvs.pdf
pre poistenie zodpovednosti za environmentálnu škodu. PREMIUM VPP EL 2019/01. PREMIUM Insurance Company Limited, pobočka poisťovne z iného ...
→ Check Latest Keyword Rankings ←
67 povinné poistenie zodpovednosti za enviromentálnu škodu
https://www.porada.sk/t197118-povinne-poistenie-zodpovednosti-za-enviromentalnu-skodu.html
Dobrý deň,dnes som sa dozvedela o povinnom poistení zodpovednosti za ... (2) Tento zákon sa vzťahuje na environmentálnu škodu a ...
→ Check Latest Keyword Rankings ←
68 PYRAMÍDA POISTNÝCH POTRIEB V POISTENÍ ...
https://www.linkedin.com/pulse/pyram%C3%ADda-poistn%C3%BDch-potrieb-v-poisten%C3%AD-zodpovednosti-za-g%C3%BCrtler-1f
Ďalším stupienkom našej pyramídy je poistenie zodpovednosti za environmentálnu škodu v zmysle Zákona č. č. 359/2007 Z. z.
→ Check Latest Keyword Rankings ←
69 komunálna - poisťovňa - Obec Nové Sady
https://www.novesady.sk/data/fso_archiv/ATTACHMENTS/ARTICLE/313/ZM_55_2016.PDF
POISŤOVŇA. Poistná zmluva pre poistenie zodpovednosti za environmentálnu škodu. - EnviroPlus / EnviroKomunal. VIENNA INSURANCE GROUP.
→ Check Latest Keyword Rankings ←
70 Komplexnosť krytia a kvalita služieb sú pre nás prioritou. Sme ...
https://lepsiasprava.sk/ponuka-partnera/komplexnost-krytia-a-kvalita-sluzieb-su-pre-nas-prioritou-sme-specialistami-na-poistenie-majetku-a-zodpovednosti-za-skodu/
Sme špecialistami na poistenie majetku a zodpovednosti za škodu ... Poistenie zodpovednosti za environmentálnu škodu;; Poistenie zodpovednosti za škodu ...
→ Check Latest Keyword Rankings ←
71 l l l l l l l - Svinná
https://www.svinna.sk/download_file_f.php?id=479362
POISTNÁ ZMLUVA PRE POISTENIE ZODPOVEDNOSTI ZA ENVIRONMENTÁLNU ŠKODU-. EnviroPius l EnviroKomunal. POISTNiK (platiteľ poistného).
→ Check Latest Keyword Rankings ←
72 Dopravné spoločnosti- poistenie zodpovednosti za škodu
https://rmcslovakia.sk/dopravne-spolocnosti/dopravne-spolocnosti-poistenie-zodpovednosti-za-skodu/
Máte záujem o poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu, špecifickú profesijnú zodpovednosti, zodpovednosť za environmentálne škody alebo iné?
→ Check Latest Keyword Rankings ←
73 Nová slovenská stratégia ochrany životného prostredia
https://www.poistenie.sk/blog/nova-slovenska-strategia-ochrany-zivotneho-prostredia/
Okrem iného aj komplexné poistenie environmentálnych škôd poskytujúce ochranu pre škody v dôsledku ako náhleho tak aj postupného znečistenia ...
→ Check Latest Keyword Rankings ←
74 Poistná zmluva č. 411 015 414 - Technické služby mesta Prešov
https://www.tsmp.sk/files/Files/disc-20140408-100253-5317.pdf
Poistenie zodpovednosti za environmentálnu škodu. Poistník: ... podmienky: environmentálnu škodu Allianz - Slovenskej poisťovne, a.s. ( d'alej aj VPP - EZ), ...
→ Check Latest Keyword Rankings ←
75 Povinnosti vyplývajúce zo zákona 359/2007 Z.z.
https://envipak.sk/clanok/Povinnosti-vyplyvajuce-zo-zakona-359-2007
... a náprave environmentálnych škôd a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ... zodpovednosti za environmentálnu škodu vrátane predpokladaných nákladov na ...
→ Check Latest Keyword Rankings ←
76 Environmentálne riziká a globalizačný proces
http://publikacie.uke.sav.sk/sites/default/files/2010_2_100_104_romancikova.pdf
environmentálne škody, ale aj za sanáciu starých záťaží. (Smernica Rady 96/61/ES z 24. septembra 1996 o ... Poistenie zodpovednosti za environmentálne škody.
→ Check Latest Keyword Rankings ←
77 Poistenie bytového domu výhodne - Netfinancie.sk
https://www.netfinancie.sk/poistenie-bytoveho-domu/
Poistenie bytového domu kryje aj zodpovednosť za spôsobenú škodu. ... 2) poistenie zodpovednosti za environmentálnu škodu. poistenie bytového domu poskytuje ...
→ Check Latest Keyword Rankings ←
78 Verejné obstarávanie: Poistenie všeobecnej zodpovednosti za ...
https://www.tender.sk/branch/financne_sluzby/poistenie-vscaroneobecnej-zodpovednosti-za-scaronkodu-poisteneacuteho-a-poistenie-zodpovednosti-za-prevaacutedzku-osobnej-dopravy-pre-rok-2021-a-2022?searchProfileId=3645&user=&token=&uuid=66fbaf6d-ace0-425b-b2c8-6121d20ab7fb
Poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu poisteného a poistenie ... preprave ako aj poistenie zodpovednosti za environmentálnu škodu a poistenie ...
→ Check Latest Keyword Rankings ←
79 Poistenie zodpovednosti za škodu a špeciálnych rizík
https://msig-europe.com/sk/poistne-riesenia/poistenie-zodpovednosti-za-skodu-a-specialnych-rizik
poistenie prevádzkovej zodpovednosti a poistenie zodpovednosti za výrobok; poistenie environmentálnej zodpovednosti a škôd na životnom prostredi ...
→ Check Latest Keyword Rankings ←
80 Generali ponúka nové poistenie za znečistenie prírody
https://poistovne.sk/generali-ponuka-nove-poistenie-za-znecistenie-prirody/?vote=j9t8m1t2p2540&ank=0
Generali Slovensko prináša ako jedna z prvých poisťovní na trhu poistenie zodpovednosti za environmentálnu škodu.
→ Check Latest Keyword Rankings ←
81 Poistenie podnikateľov - Poistenieprofi.sk
https://www.poistenieprofi.sk/poistenie-podnikatelov/
Poistenie podnikateľov zabezpečí optimálnu ochranu vášho podnikania pred nečakanými ... Stavebné poistenie; Poistenie zodpovednosti za environmentálnu škodu ...
→ Check Latest Keyword Rankings ←
82 Poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu - GRANDEN
https://www.granden.sk/poistenie-vseobecnej-zodpovednosti-za-skodu
Poistenie škôd na veci alebo zdraví; Poistenie vady výrobku a práce; Poistenie environmentálnych škôd; Poistenie náhrad voči sociálnej poisťovni a ...
→ Check Latest Keyword Rankings ←
83 Allianz Slovenská poisťovňa - Mesto Tvrdošín
https://www.tvrdosin.sk/e_download.php?file=data/editor/278sk_262.pdf&original=z183.pdf
poistné. Údaje pre platbu poistného strana 2/2. Poistenie majetku počet príloh: 0 ... Zodpovednosť za environmentálnu škodu počet príloh: 1 počet príloh: 0.
→ Check Latest Keyword Rankings ←
84 dodatok č. 1 k poistnej zmluve č. 18-32957 - Ždaňa
https://www.zdana.sk/files/2014-12-08-101510-2012-12-10-090803-Zmluva-poistenie_zodpovednosti_za___kodu.pdf
Poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu. Union poisťovňa, a.s. ... 1) Pripoistenie zodpovednosti za environmentálnu škodu.
→ Check Latest Keyword Rankings ←
85 Zákon o prevencii a náprave environmentálnych škôd 359/2007
http://zakony.judikaty.info/predpis/zakon-359/2007
Tento zákon sa vzťahuje na environmentálnu škodu a bezprostrednú hrozbu ... uzatvorenia zmluvy o poistení zodpovednosti za environmentálnu škodu alebo ...
→ Check Latest Keyword Rankings ←
86 POISTNÁ ZMLUVA - č. 1833277 - Obec Kecerovce
https://www.obeckecerovce.sk/index.php?option=com_jzmluvy&view=zmluvy&task=download&id=579&Itemid=151
Poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu ... poisteného za environmentálnu škodu spôsobenú únikom znečisťujúcich látok v súvislosti s ...
→ Check Latest Keyword Rankings ←
87 slovenská agentura životného - prostredia - Mojzesovo
https://www.mojzesovo.sk/dokumenty/vyvesnatabula/2019/informacia_pre_samospravu.pdf
obec - účastník konania o environmentálnej škode alebo hrozbe environmentálnej ... za EŠ (§13) jednou zo stanovených foriem: poistenie zodpovednosti za EŠ, ...
→ Check Latest Keyword Rankings ←
88 Poistenie environmentálnej zodpovednosti - MELAR, sro
https://melar.sk/poistenie-environmentalnej-zodpovednosti/
Environmentálna škoda znamená závažné nepriaznivé ekologické alebo chemické účinky na vode, pôde a chránených druhoch a chránených biotopoch ...
→ Check Latest Keyword Rankings ←
89 Aké krytie postkytuje poistenie zodpovednosti za ... - Peniaze.sk
https://www.peniaze.sk/podnikanie/1198-ake-krytie-postkytuje-poistenie-zodpovednosti-za-enviromentalnu-skodu
Environmentálnou škodou podľa tohto zákona nie je akékoľvek poškodenie životného prostredia, ale len škoda na chránených druhoch a biotopoch, na ...
→ Check Latest Keyword Rankings ←
90 Vestník verejného obstarávania | Verejné obstarávanie
https://www.overejnomobstaravani.sk/14/18/vestnik-verejneho-obstaravania/?day=3&month=08&year=2022&z=410039
... za environmentálnu škodu, Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú členmi orgánov ... Pre poistenie majetku a zodpovednosti za škodu požaduje verejný ...
→ Check Latest Keyword Rankings ←
91 Transparentná spoločnosť | Dopravný podnik mesta Košice
https://www.dpmk.sk/dpmk/zmluvy?typ=Fakt%C3%BAra&partner=&cena_od=&cena_do=&datum_od=&datum_do=&order=title&sort=desc&combine=&field_doc_price_value%5Bmin%5D=&field_doc_price_value%5Bmax%5D=&field_doc_supplier_value=&title=&field_doc_date_3_value%5Bmin%5D=&field_doc_date_3_value%5Bmax%5D=&field_doc_date_5_value%5Bmin%5D=&field_doc_date_5_value%5Bmax%5D=&created%5Bmin%5D=&created%5Bmax%5D=&page=69
411 014 788, 28.6.2012, 19.7.2012, Poistenie zodpovednosti za environmentálnu škodu, Allianz Slov.poisťovňa, Dostojevského rad 4, 81574 Bratislava, 151700 ...
→ Check Latest Keyword Rankings ←
92 Poistenie zodpovednosti za environmentálnu škodu - Allianz
https://www.allianzsp.sk/content/dam/onemarketing/cee/azsk/podnikatelia/mal%C3%AD-a-stredn%C3%AD-podnikatelia/polnohospod%C3%A1ri/IPID-poistenie-polnohospodarov-Poistenie-zodpovednosti-za-enviroment%C3%A1lnu-%C5%A1kodu.pdf
Kompletné informácie pred uzavretím poistnej zmluvy a zmluvné informácie o poistení zodpovednosti za environmentálnu škodu.
→ Check Latest Keyword Rankings ←
93 Nehnuteľnosti - 24hod.sk
https://www.24hod.sk/spravy/nehnutelnosti.html
UNIQA varuje: poistenie majetku je potrebné prispôsobiť rastúcim cenám ... obrátila na Ústavný súd SR v súvislosti so zákonom o environmentálnych záťažiach.
→ Check Latest Keyword Rankings ←
94 Každý z nás vyprodukuje takmer pol tony odpadu za rok, až ...
https://www.finreport.sk/ekologia/kazdy-z-nas-vyprodukuje-takmer-pol-tony-odpadu-za-rok-az-41-z-neho-skonci-na-skladkach/
Rastúca produkcia odpadu je vážnym environmentálnym problémom. Cieľom je preto čo najintenzívnejšia redukcia toho, čo vyprodukujeme ako ...
→ Check Latest Keyword Rankings ←


memphis kiddie park brooklyn ohio

debit order bounced

What is the average force on the cheekbone

location fort worth tx

What is the average of honda dio

georgia chapter gpaa

short san francisco wine tours

gorman real estate rentals

croatian real estate split

simply lotta wordpress

dallas million dollar rooms

porsche how to buy

louisiana pot roast

tennessee cheerleader gif

is it normal to have pre wedding jitters

tenant taken furniture

visit tenby

lenovo maintenance center

anxiety urination frequency

latest age to become doctor

what bargain does cornwallis make with tavington

best rated apartments matthews nc

beautiful bountiful oregon cookbook

hypertension the pressure's on

anxiety causing situations

broker lacoli

nad amplifier refurbished

new diet drug 2012

sos acne che fare

tinnitus yoga poses